Tag Archives: Học Solidworks

Khóa học Solidworks hiệu quả tại quận Bình Tân

Học Solidworks hiệu quả tại quận Bình Tân Học Solidworks hiệu quả tại quận Bình Tân

Khóa học Solidworks hiệu quả có nội dung hướng dẫn theo hướng từng module: người học sẽ được hướng dẫn theo nội dung training chính hãng SolidWorks bao gồm: Căn bản, Drawing - Xuất bản vẽ kỹ thuật, Surface - thiết kế tạo dáng, Mold Tools - thiết kế khuôn, Sheet Metal - kim loại tấm, Weldments - khung ...